Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học sinh viên Các đề tài đang thực hiện

Danh sách các đề tài NCKH sinh viên đang tiến hành

03/06/2021 06:46 - Xem: 657

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐANG TIẾN HÀNH

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến khả năng xử lý bệnh thối hom củ trong nhân giống dược liệu hoài sơn tại Thái Nguyên

Nguyễn Đình Duyến

(K50TT)

2021

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng đậu tương rau tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Hoài

(K51TT)

2021

3

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài chè Tam Sơn (Camellia sinensis var. dulcamara) bằng phương pháp giâm hom tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hà Quang Huy

(K52 NNCNC)

2021

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ chất thải hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất của một số loại rau ăn lá trồng vụ Xuân tại Thành phố Thái Nguyên

Điêu Chính Tuân

(K50 NNCNC)

2021

TS. Đào Thị Thanh Huyền- Phó bí thư liên chi Đoàn khoa