Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học- Giảng viên Các đề tài đang thực hiện

Danh mục các đề tài, dự án đang thực hiện của giảng viên Khoa Nông học

05/06/2021 16:59 - Xem: 572

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA DO GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên tham gia

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ quản

1

 

 

 

14/2019/TN (Nafosted)

Xây dựng cơ chế học tập chuyển hóa cộng đồng cho các mô hìnhsin h kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới cộng đồng nông thôn tự vững tại miền Bắc Việt Nam

 

 

 

TS. Hà Minh Tuân

TS. Nguyễn Minh Tuấn, TS. Hồ Văn Bắc, ThS. Dương Hồng Việt ThS. Vũ Thị Hải Anh ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo, ThS. Nguyễn Thị Hiền Thương, TS. Nguyễn Đỗ Hương Giang

 

 

 

9/2019-

9/2021

Bộ KH&CN

2

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý dư lượng thuốc BVTV trong đất trồng chè tại Thái Nguyên và vùng phụ cận

 

TS. Trần Minh Quân

 

 

 

2020-2023

 

Bộ KH&CN

3

 

Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển giống chè Trung du xanh (Camellia sinensis var. macrophylla) tại Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc”

 

 

Lê Sỹ Lợi

 

 

 

2020

Bộ KH&CN

 

 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ  DO GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên tham gia

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ quản

1

 

Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ; nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ cho Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thế Huấn

PGS. TS. Lê Minh, ThS. Trần Minh Hòa, TS. Bùi Đình Hòa

TS. Vũ Thị Thanh Thủy TS. Hà Quang Trung TS. Nguyễn Hữu Thọ TS. Bùi Văn Quang, TS. Nguyễn Văn Bẩy, ThS. Nguyễn Tiến Dũng

ThS. Vũ Hữu Cường

 

 

 

 

2019-2020

gia hạn

6/2021

 

 

 

 

 

Bộ

KH&CN

2

 

 

 

 

CT2020.03. DTN.01

 

 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và bảo quản, chế biến một số cây trồng đặc trưng cho các tỉnh miền núi phía Bắc

 

 

 

 

TS. Hà Minh Tuân

ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

TS. Nguyễn Minh Tuấn TS. Nguyễn Hữu Thọ TS. Nguyễn Văn Hồng TS. Nguyễn Hữu Nghị TS. Hồ Văn Bắc

ThS. Nguyễn Thị Mai ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo, ThS. Nguyễn Ngọc Lan

 

 

 

 

01/2020-

12/2021

 

 

 

 

Bộ

GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

CT2020.03. DTN.02

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sinh khối lan thạch hộc tía để chiết xuất hoạt chất có khả năng hỗ trợ phòng và điều trị bệnh huyết áp, tim mạch và ung thư

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Hồng

ThS. Vũ Thị Ánh

ThS. Lê Thị Kiều Oanh

TS. Trần Đình Hà TS. Hà Duy Trường ThS. Nguyễn Thị Tình ThS. Nguyễn Thương Tuấn

KS. Lê Phương Hạnh

TS. Lê Quang Ưng

ThS. Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

 

01/2020-

12/2021

 

 

 

 

 

Bộ

GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

CT2020.03. DTN.03

 

 

 

 

Nghiên cứu tạo giá thể hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ để sản xuất một số giống rau, dược liệu đặc trưng vùng núi phía Bắc

 

 

 

 

TS. Hà Duy Trường

KS. Nguyễn Quỳnh Anh

TS. Bùi Văn Quang

TS. Bùi Tri Thức

TS. Nguyễn Văn Hồng ThS. Đào Thị Thanh Huyền

KS. Phạm Quang Huy TS. Nguyễn Mạnh Tuấn ThS. Vũ Văn Dũng

ThS. Đinh Thị Giang

 

 

 

 

 

01/2020-

12/2021

 

 

 

 

Bộ

GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

CT2020.03. DTN.04

 

 

Nghiên cứu phát hiện một số hợp chất chính có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh gout từ một vài số loài thực vật đặc trưng ở khu vực phía Bắc nhằm định hướng tạo sản phẩm chức năng

 

 

 

 

TS. Lê Quang Ưng

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh

TS. Đỗ Tiến Lâm

TS. Nguyễn Phi Hùng TS. Lành Thị Ngọc ThS. Vũ Thị Thu Lê ThS. Nguyễn Thị Thủy ThS. Trần Thị Thùy Dương, TS. Trần Quốc Toàn

TS. Hoàng Thị Bích

 

 

 

 

 

 

01/2020-

12/2021

 

 

 

 

 

Bộ

GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

CT2020.03. DTN.05

 

Nghiên cứu sản xuất dung dịch dinh dưỡng từ các chất thải hữu cơ phục vụ canh tác thủy canh cho một số loại rau và dược liệu vùng núi phía Bắc

 

 

PGS.TS. Nguyễn

Thị Lân

ThS. Nguyễn Văn Quảng

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

TS. Văn Hữu Tập ThS. Nguyễn Thương Tuấn, ThS. Phạm Quốc Toán, ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

KS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Trần Văn Định, CN. Nguyễn Minh Châu

 

 

 

 

 

01/2020-

12/2021

 

 

 

 

 

Bộ

GD&ĐT

 

 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH DO GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên tham gia

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ quản

1

 

 

 

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển gắn với chuỗi giá trị cây dược liệu bản địa hoài sơn (Củ mài) tại Lào Cai

 

 

 

TS. Hà Minh

Tuân

ThS. Phạm Hồng Minh

TS. Nguyễn Minh Tuấn, ThS. Nguyễn Đức Tuân TS. Hồ Văn Bắc

ThS. Nguyễn Thị MaiThảo, TS. Trần Minh Quân, ThS. Hứa Thị Toàn, BS CKI. Mai Xuân Trung

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

 

 

 

 

3/2019-2/2021

 

 

 

 

Lào Cai

2

 

 

 

DACN.06 /2018

 

Dự án: Ứng dụng KHCN xử lý môi trường chăn nuôi kết hợp sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất an toàn bền vững

 

 

TS. Phạm Văn Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

TS. Đặng Thị Hồng Phương

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh TS. Nguyễn Thế Huấn TS. Lưu Thị Xuyến

TS. Hoàng Kim Diệu

 

 

 

6/2019-

12/2021

 

 

 

Thái

Nguyên

3

 

 

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Quất hồng bì Kỳ Sơn" cho sản phẩm quả Quất hồng bì của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

 

TS. Hà Minh

Tuân

Nguyễn Minh Tuấn

Vũ Thị Hải Anh Hà Duy Trường Nguyễn Đức Tuân Hồ Văn Bắc

Nguyễn Thị Mai Thảo Trần Thị Minh Thu Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Thị Hiền Thương

 

04/2019-

10/2020

gia hạn 4/2021

 

 

 

 

Hòa Bình

4

 

 

 

 

 

 

 

DACN.10/2019

 

 

 

 

Dự án: Ứng dụng KHCN phát triển mô hình trồng cây dược liệu cát sâm trên đất đồi kém hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

ThS. Vũ Thị

Nguyên

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

ThS. Đào Hồng Thuận TS. Trần Trung Kiên ThS. Lường Hữu Mạnh TS. Nguyễn Đỗ Hương Giang

ThS. Nguyễn Thị Mai Thảo

ThS. Trần Minh Hòa PGS.TS. Nguyễn Thị Mão

KS. Tô Xuân Lâm

KS. Phạm Quốc Toán

KS. Nguyễn Minh Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/2019-

07/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái

Nguyên

5

 

 

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây Trà Hoa Vàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

TS. Trần Trung

Kiên

 

 

 

2019 - 2022

 

 

Yên Bái

6

 

 

 

 

QGT16.ĐT03/2020

 

 

 

 

Bảo tồn nguồn gen cây Mã tiền lông

 

 

 

 

TS. Nguyễn

Minh Tuấn

TS. Đặng Thị Tố Nga TS. Đỗ Hoàng Chung TS. Nguyễn Văn Hồng TS. Nguyễn Hữu Thọ TS. Đào Thị Thanh Huyền, ThS. Phạm Thị Thu, Huyền

ThS. Nguyễn Thế Cường, ThS. Hứa Thị Toàn, ThS. Nguyễn Ngọc Lan

 

 

 

7/2020-7/2022

 

 

 

Thái

Nguyên

7

 

 

 

 

Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu (Hoài sơn và Địa hoàng) theo chuỗi giá trị tại Bắc Kạn

 

 

 

 

TS. Hà Minh

Tuân

ThS. Nguyễn Thị Mai

TS. Nguyễn Minh Tuấn KS. Liêu Thanh Hùng ThS. Nguyễn Thế Cường ThS. Hoàng Thị Thanh Hương

KS. Phạm Thị Phương, ThS. Hứa Thị Toàn, ThS. Nguyễn Ngọc Lan

ThS. Phạm Thanh Huyền

 

 

 

 

01/2020-

12/2021

 

 

 

 

 

Bắc Kạn

 

 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐẠI HỌC DO GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên tham gia

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ quản

1

 

 

ĐH2019-

TN03-02

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số

biện pháp kỹ thuật đến sinh, phát triển năng suất và chất lượng giống dược liệu Hoài Sơn tại Thái Nguyên

 

 

TS. Hà Minh Tuân

 

Nguyễn Thị Mai Thảo Nguyễn Minh Tuấn Trần Thị Ly

 

 

03/2019-

03/2021

 

Đại học TN

 

 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ  DO GIẢNG VIÊN KHOA NÔNG HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thành viên tham gia

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ quản

1

 

T2021-28.GV

Nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất  cà

chua bi trái vụ ứng dụng công nghệ cao

 

Đào Thị Thanh Huyền

 

2021

Trường ĐHNL

2

T2021-02.ĐH

Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện thiết bị hệ thống tưới nước và cung cấp dinh dưỡng, điều khiển môi trường cho sản xuất cây trồng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng tại khu nhiệm sở mới Khoa Nông học- Trường Đại học Nông lâm

Trần Đình Hà

 

2021

Trường ĐHNL

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN