Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức khoa Nông học

04/06/2021 16:43 - Xem: 807

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập năm 1969 với tên gọi ban đầu là khoa Trồng trọt. Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa gồm có 35 Cán bộ Giảng viên cơ hữu,  3 Giảng viên thỉnh giảng. Trong đó có 7 Giáo sư, Phó giáo sư, 19 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ và 2 cán bộ có trình độ Đại học. Với 3 bộ môn tương ứng với 3 ngành đào tạo của khoa là Khoa học cây trồngBảo vệ Thực vật Nông nghiệp Công nghệ cao.

        Cơ cấu tổ chức Ban lãnh đạo khoa Nông học cụ thể như sau: 

Tin bài: ThS. Phạm Quốc Toán