Banner
Trang chủ HỢP TÁC - CỘNG ĐỒNG Hợp tác với doanh nghiệp

Khoa Nông học tiến hành khảo sát các bên liên quan phục vụ xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng liên ngành và chất lượng cao

06/06/2020 10:10 - Xem: 437
02/03/2020 15:07 - Xem: 325

Khoa Nông học tiến hành khảo sát các bên liên quan phục vụ xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng liên ngành và chất lượng cao

 

Phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao (Sản xuất cây trồng ứng dụng công nghệ cao) là một trong 3 chương trình trọng điểm theo hướng liên ngành (ngành Khoa học cây trồng, ngành Công nghệ thông tin và ngành Tự động hóa) và chất lượng cao của Trường Đại học Nông lâm đã được Đại học Thái Nguyên phê duyệt.

Thực hiện xây dựng chương trình đào tạo đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao theo định hướng nêu trên, từ ngày 18 – 26/2/2020, Khoa Nông học đã tiến khảo sát các bên liên quan để thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm và yêu cầu năng lực của kỹ sư ngành Nông nghiệp công nghệ cao nhằm xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lực và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Với tinh thần làm việc cởi mở và sự giúp đỡ tích cực của các Cơ quan/đơn vị, Đoàn khảo sát đã thu thập được những thông tin quan trọng, tin cậy phục vụ cho việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Mặt khác qua đợt làm việc, lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động rất mong muốn được phối hợp với khoa trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là sẵn sàng tiếp nhận sinh viên đến thực tập nghề nghiệp và làm việc sau khi tốt nghiệp.

  Sau đây là một số hình ảnh khảo sát và làm việc tại một số cơ quan của nhóm 3.

1. Công ty CP ĐT và PT Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nam (Lý Nhân-Hà Nam)

2. Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia (Đại Từ-Thái Nguyên)

3. Công ty Cổ phần chè Hà Thái Thái Nguyên (Đại Từ-Thái Nguyên)

4. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao (Phổ Yên-Thái Nguyên)

5. Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (TP Thái Bình – Thái Bình)

6. Công ty CP Giống cây trồng Nam Định ((TP Nam Định – Nam Định)

Tin bài: TS. Trần Đình Hà - Bộ môn Nông nghiệp Công nghệ cao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN